mardi 27 mars 2007

Velkommen!!

Vi prøver igjen å komme oss på blogg. Hvis vi får dette til å fungere så vil vi komme med små hverdagshistorier fra Mali og familiens liv titt og ofte.
SÅÅ: Følg med! Følg med!!